Činnost

Občanské sdružení Thalia Vyškov je dobrovolné sdružení členů, vedoucích a odborných lektorů divadelních souborů a kroužků dramatické výchovy. Mezi členy O.S. Thalia Vyškov patří herci, recitátoři, dramaturgové, režiséři, výtvarníci a hudebníci, tedy všichni ti, kteří se na amatérské úrovni zajímají o dění tohoto druhu ve Vyškově a jeho okolí. O.S. Thalia Vyškov se snaží finančně a materiálně podporovat zájmově uměleckou činnost ve městě, rozvíjet tvůrčí schopnosti amatérských umělců, realizovat jejich umělecké plány. Snaží se vytvářet i odborné a metodické zázemí tvůrcům inscenací.

Svou činností THALIA obohacuje kulturní a společenský život Vyškova. Zároveň vytváří možnosti prevence sociálně patologických jevů pro mladé lidi, kteří se mohou zapojit do její činnosti buď aktivně, nebo pouze pasivně vnímat její produkci. Ve spolupráci s divadelními soubory pořádá O.S. Thalia Vyškov také výchovné programy pro děti, zaměřené na kreativní růst mladé osobnosti, pohybový rozvoj a odhalování pramenů herectví. Dále pořádá divadelní dílny pro zkušenější divadelníky.

Cílem našeho úsilí, ať už v divadlech nebo na koncertech, bylo a je nabídnout vyškovské veřejnosti kvalitní, duchaplnou a přemýšlivou zábavu. Není nám lhostejný osud naší mládeže. Víme, jakou hrozbou jsou pro naši společnost sociálně patologické jevy, od zneužívání psychotropních a omamných látek přes gamblerství, násilí až po neschopnost smysluplně si uspořádat volný čas. Nabídka O.S. Thalia Vyškov poskytuje mladým lidem ve Vyškově mnoho možností jak rozvíjet své schopnosti, naučit se žít ve společnosti, najít si koníčky atd. Tím, že nabízí alternativu, se O.S. Thalia Vyškov zařazuje po bok ostatním aktivitám prevence sociálně patologických jevů. Zároveň chceme, aby amatérské divadlo, které v posledních letech našlo ve Vyškově velmi úrodnou půdu, mělo možnost se i nadále rozvíjet dosavadním tempem.

Při zajišťování celoroční činnosti a svých akcí O.S. THALIA Vyškov spolupracuje s Městem Vyškov, Městským kulturním střediskem ve Vyškově, ZŠ Vyškov Tyršova 4, Gymnáziem Vyškov, využívá podpory sponzorů a v organizačních záležitostech se spoléhá především na své členy.

Pod organizační zastřešení O.S. Thalia Vyškov spadají tato divadelní a hudební seskupení:

  • Divadélko Zdeňka Řehky – NETRDLO
  • Divadelní soubor TRDLA
  • Divadlo bez střechy

Dalšími akcemi, pořádanými naším sdružením jsou:

  • TRDLOVINY – multikulturní festival
  • TRDLINKY – přehlídka dětských divadelních souborů