Trdloviny

Trdloviny jsou divadelně zaměřený festival s bohatou tradicí. Již sedmnáctým rokem se snažíme o rozšíření nabídky festivalu, a o co nejširší žánrové zpestření. Vycházíme ze znalostí místních poměrů a kulturních aktivit. Jejich bohatost máme v úmyslu propagovat v programovém zaměření festivalu a čerpat tak mnohem větší měrou z domácího kulturního prostředí.Festival je již tradiční a na celostátní divadelní scéně významnou událostí. Sjedou se na něj mnozí příznivci z různých koutů naší země. Akce samotná je finančně i organizačně náročná, zvláště proto, že se jedná o každoročně významný kulturní počin v našem městě. Zájem a oblibu tohoto kulturního „maratonu“ nejlépe mapuje bohatá divácká návštěvnost.

Více se dozvíte na speciálních stránkách festivalu www.trdloviny.cz